Általános Szerződési Feltételek

A webshop.integralakademia.hu weboldalának általános szerződési feltételei és a szerződéskötés (vásárlás) lépései.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a https://webshop.integralakademia.hu honlapon keresztül történő vásárlásra terjednek ki. Minden megrendelésre/vásárlásra annak leadásának időpontjában hatályos ÁSZF az irányadó. A vásárlással a vevő (továbbiakban: „Vevő) feltétel nélkül, teljes mértékben elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF rendelkezéseit.

Az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a https://webshop.integralakademia.hu honlapon megtekinthető és letölthető. Eladó jogosult az ÁSZF-et bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF változása esetén a megrendelés leadásakor hatályos ÁSZF az irányadó. A változások kizárólag a hatálybalépést követően leadott megrendelésekre vonatkoznak, az ÁSZF-nek visszamenőleges hatálya nincs.

I. Általános adatok, elérhetőségek

Eladó

 • Név: Integrál Impulzus Kft.
 • Székhely: 1121 Budapest, Ördögszikla út 7.
 • Telephely: 1121 Budapest, Lövőház utca 24.
 • Adószám: 14706644-2-43
 • E-mail cím: penzugy@integralakademia.hu
 • Telefonszám: +36 30 225-3767

Ügyfélszolgálat

 • E-mail cím: penzugy@integralakademia.hu
 • Telefonszám: +36 30 225-3767

II. Az elektronikus szerződéskötés (vásárlás) lépései

1. Vevő a webshopba történő belépést követően az általa megvásárolni kívánt terméket vagy termékeket berakja a kosárba („KOSÁRBA”).

2. A kiválasztott termékeket Vevő megtekintheti a „KOSÁR” gomb megnyomásával. Ezen menüpontban Vevőnek lehetősége van a rendelést módosítani.

3. Vevő a „KOSÁR” menüpontban a „PÉNZTÁR” gomb megnyomásával tudja a kiválasztott termékeket megvásárolni.

3.1. Amennyiben Vevő már rendelkezik regisztrációval, a felhasználónév vagy e-mail cím és a jelszó megadásával be tud lépni a vásárlás véglegesítéséhez és a fizetéshez szükséges oldalra.

3.2. Amennyiben Vevő még nem rendelkezik regisztrációval, úgy regisztráció nélkül folytathatja a vásárlást vagy regisztrálhat saját vásárlói fiókot a vásárláshoz szükséges alábbi adatok megadásával:

 • személyes adatok,
 • számlázással kapcsolatos adatok,
 • megvásárolni kívánt programmal kapcsolatos egyéb adatok

4. A vásárlás véglegesítéséhez Vevőnek a felületen megjelenő jelölőnégyzet beikszelésével nyilatkoznia kell arról, hogy a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elolvasta és azokat elfogadja. Az elfogadás a megrendelés véglegesítésének feltétele.

5. Vevő a „MEGRENDELÉS VÉGLEGESÍTÉSE” gomb megnyomásával a vásárlást véglegesíti, amellyel az Eladó és a Vevő között a szerződés létrejön. A megrendelés nyelve magyar. A megrendeléssel létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre.

III. Fizetési módok

1. A honlapon történő vásárlás esetén Vevő az alábbi fizetési módok között választhat:

1.1. Elektronikus fizetés: Vevő a választott fizetési módnak megfelelően Paypal rendszeren keresztül vagy bankkártyával tud fizetni. A rendszer a Vevőt átirányítja a szolgáltató oldalára, ahol a szükséges adatok megadását követően a tranzakciót jóváhagyja. Sikeres fizetést követően a webáruház automatikusan értesítést küld Vevőnek a vásárlás adataival. A webáruház a sikertelen tranzakcióról is értesítést küld a Vevő részére.

1.2. Egyedi utalás: Vevő megkapja a vételár banki átutalásához szükséges adatokat. Vevő a vételár átutalását követően a sikeres tranzakcióról e-mailt kap.

2. Eladó a vételár beérkezését követően kiállítja a számlát, amelyet e-mailben küld meg a Vevőnek.

IV. Egyéb rendelkezések

1. A webshop.integralakademia.hu alatt elérhető honlapot az Eladó üzemelteti és tartja fenn. A honlap abból a célból jött létre, hogy a Vevők az interneten keresztül is jelentkezhessenek az Eladó által szervezett rendezvényekre.

2. Az ÁSZF-re és az ÁSZF alapján létrejött szerződésre a magyar jog az irányadó. A honlapon keresztül megrendelt termékekre, valamint az ezekkel kapcsolatos szabályokra, feltételekre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak.

3. A honlap működésére a magyar Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.) rendelkezései az irányadók.

4. Vevő a megvásárolt termékkel kapcsolatos panaszát az ÁSZF I. fejezetben megadott e-mail címre küldött levélben jelezheti az Eladó részére.

V. A Vevő által igénybe vett szolgáltatás(ok)ra vonatkozó Garanciális, Elállási és egyéb jogok.

1. Amennyiben Vevő a Ptk. alapján fogyasztónak minősül, úgy a honlapon keresztül megrendelt szolgáltatás esetében a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben szabályozott módon megilleti az elállási, felmondási, valamint hibás teljesítés esetén a szavatossági jog is.

2. Vevő az elállási jogát az általa megvásárolt egyéni szolgáltatás vagy csoportos tanfolyam befejezését követő 90 naptári napon belül gyakorolhatja. Amennyiben a Vevő egyéb virtuális oktatóanyagot vásárol a weboldalon videó vagy hanganyag formájában, akkor a 90 naptári nap a vásárlás napjától kerül számolásra. Ha Vevő a szerződéstől eláll, Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Vevő által megfizetett teljes vételárat.

3. Bizonyos egyedi események esetén a vásárolt jegyek nem visszatéríthetőek. Erről minden esetben az adott eseményhez tartozó oldalon tájékozódhat a Vevő.